Financování nájmu herny

FINANCOVÁNÍ HERNY STOLNÍHO TENISU 2021 – 2024

 

2021 a 2022

FINANCOVÁNÍ ZA ROKY 2021 A 2022 ORLEM JEDNOTOU MĚŘÍN

Oddíl stolního tenisu  Orla byl v Jihlavě založen 7. 10. 2021. Od tohoto data do 31. 12. 2022 byl veden pod Orlem jednotou Měřín, který platil i nájem herny. Orel Jihlava byl v té době ve veřejném rejstříku neaktivní, proto jednota nemohla organizovat činnost stolního tenisu pod sebou. Orel  Měřín v roce 2021 zaplatil 10 hodin nájmu herny oddílu stolního tenisu (350 Kč/h) za cenu 3 500 Kč. V roce 2022 25 hodin nájmu za cenu 8 750 Kč. Za tuto velkou podporu Orlu Měřín jako oddíl stolního tenisu jednoty Orla Jihlava moc děkujeme. Jako Orel jednota Jihlava jsme začali platit nájem herny od 1. 1. 2023. Zápis do veřejného rejstříku byl Krajským soudem proveden 4. 3 . 2023.

2023 a 2024

REÁLNÉ PŘÍJMY ODDÍLU NA ZAPLACENÍ NÁJMU HERNY STOLNÍHO TENISU K LEDNU 2023

  • V lednu 2023 jsme dostali další finanční dar od Orla jednoty Měřín v hodnotě  30 000 Kč

 

REÁLNÉ NÁKLADY ZA NÁJEM HERNY STOLNÍHO TENISU DO 28. 5. 2023

  • Od 1.1. 2023 do 28. 5. 2023  jsme zaplatili za 20 hodin hraní (350 Kč /h)   7000 Kč 

 

PLÁNOVANOVANÉ NÁKLADY V ROCE 2023 a 2024

  • 2023 – Plánované náklady od ledna do prosince, 50 hodin nájmu, 350 Kč/h, 17 500 Kč
  • 2024 – Plánované náklady od ledna do prosince, 120 hodin nájmu, 350 Kč/h, 42 000 Kč

 

PLÁNOVANÉ ZDROJE FINANCÍ NA NÁJEM V ROCE 2023 a 2024

  • 2023 – Částku 17 500 Kč zaplatíme z daru od Orla Měřín
  • 2024 – Počítáme s příjmy 42 000 Kč z dotací Kraje Vysočina nebo Národní sportovní agentury