Vize oddílu stolního tenisu

Vize oddílu stolního tenisu Orel Jihlava 

 

upraveno k 17. 9. 2023 (schůze rady č. 5)

 

I. Vize hraní a trénování 

a) Hráč a rodičové

 1. Oddíl stolního tenisu se prioritně věnuje hraní a trénování hráčů a hráček ve věku 6 – 19 let.
 2. Snažit se o co nejlepší spolupráci mezi hráčem, rodičem hráče a trenérem. Rodič (pokud není členem) je brán jako neformálním členem oddílu stolního tenisu.
 3.  Podle potřeby organizovat  schůzky hráčů, rodičů a trenérů.
 4. Je zájem aby hráči hráli a trénovali, pokud to jde, pravidelně 2x týdně od  září do června
 5. V červenci a srpnu hráči mohou odpočívat, nebo mohou trénovat individuálně bez trenéra sami.
 6. Pokud je v herně  volné místo, mohou stolní tenis si přijít zahrát  rodičové, přátelé a známí přihlášených dětí a mládežníků. Nemusejí být členy Orla.

b) Trenér

 1. Trenérem oddílu je ten kdo vlastní minimálně trenérskou  licenci D.
 2. Je zájem, aby v  oddíle působili minimálně dva trenéři, kteří vlastní  minimálně licenci D.
 3. Trenéři  budou mít na starost  tréninkovou skupinu o maximálním počtu 12 hráčů.
c) Rozhodčí
 1. Je zájem, aby oddíl měl minimálně dva licencované rozhodčí, kteří vlastní minimálně  licenci C.
d) Herna
 1. Pro potřeby oddílů hrát na minimálně třech stolech na stolní tenis.
 2. Oddíl aktuálně má zájem svoji činnost provozovat buď v herně SK Jihlava (www.skjihlava.cz), nebo v Tenis – centru města Jihlavy (www.teniscentrum-ji.cz).
 3. V čase hraní a trénování  zodpovídá za hernu prioritně trenér. Při nepřítomnosti trenéra za hernu zodpovídá jiný člen Orla starší 18 let, nebo dále některý s rodičů přihlášených hráčů. 

 

II. Vize účasti na soutěžích

a) Jednorázové soutěže jednotlivců

 1. Po domluvě s hráčem a rodiči, podle okolností, podle výkonosti, zúčastňovat se orelských, okresních, krajských, republikových, nebo jiných  jednorázových turnajů mládeže.

b) Dlouhodobé soutěže družstev

 1. Po domluvě s hráčem a rodiči,  podle výkonnosti, podle časových, organizačních a jiných okolností založit družstvo(a) a přihlásit je do dlouhodobých soutěží. Muži se mohou přihlásit do okresních soutěží (4 hráči), ženy se mohou přihlásit rovnou do kvalifikace o 2. ligu (3 hráčky). Pozn.: Mládežnická družstva a družstva žen v kraji Vysočina aktuálně nehrají. Mládež a ženy hrají  mužskou soutěž dospělých. (www.ping-pong.cz)

c) Hostování 

 1. Lze se domluvit s jiným oddílem, kde může hráč nebo hráčka hostovat v soutěži družstev.

 

III. Vize financí 

a) Hráči 

 1. Hráči jako členové oddílu zaplatí roční členský poplatek (aktuálně 200 Kč/kalendářní rok) do 31. prosince každého roku. 
 2. Je zájem, aby se mimořádné roční členské poplatky neplatily.
 3. V případě, že hráč bude také členem České asociace stolního tenisu, zaplatí další roční členský poplatek (aktuálně se platí 150 Kč/rok) do 15. června každého roku.
 4.  Hráči si   dále  mohou sami platit: dres, obuv, raketu, míčky, cesty  a startovné na turnajích. (Oddíl tyto položky může spolufinancovat nebo plně financovat podle své finanční situace.)

b) Trenéři

 1. Trenér může podle svého rozhodnutí pracovat jako dobrovolník zdarma. Pokud jako dobrovolník pracovat nemá zájem, může být odměňován podle finanční situace oddílu.

c) Oddíl stolního tenisu

 1. Hlavní příjmy oddílu: dotace od města Jihlavy, dotace od kraje Vysočina, dotace od Národní sportovní agentury, sponzorské dary od fyzických a právnických osob
 2. Hlavní výdaje oddílu: prioritně oddíl zaplatí nájem herny. Pokud bude málo financí na nájem, tréninkové hodiny se budou krátit.

 3. Druhořadé možné výdaje oddílu: cestovné, startovné, odměny trenéra (kauče),  nákup míčků, dresů, raket a jiných věcí.

 
 
Za plnění vize zodpovídá: Lavický Pavel