Slova duchovního rádce Orla otce arcibiskupa Jana Grabnera

Slova arcibiskupa Jana Graubnera a Petra Dujky z časopisu Orel č. 3/2023

Slova duchovního rádce Orla arcibiskupa Jana Graubnera z časopisu Orel č. 2/2023

Orelská rodino,

minule jsem zakončil slovy: moc by mě potěšilo, kdybych od vás dostal nějakou ozvěnu či zkušenost. Jinak mám dojem, že mé články nikdo nečte, ale doufám, že se mýlím. Děkuji vám, že trénujete mou trpělivost, vytrvalost a naději. Neozval se nikdo. Já přesto nepřestávám čekat a doufat.

Je před námi světové setkání mládeže s papežem Františkem v Portugalském Lisabonu. Je hezké, že se tam přihlásilo mnoho mladých lidí i od nás. Bude nějak vidět, že jsou tam i mladí Orli? Rozdělí se pak
s druhými o své zkušenosti?

A dovolte ještě jednu prosbu. Pro silnější ročníky dětí se rychle stavějí nové školy, přistavují staré. Přibude
i mladých Orlů? Snad je nejvhodnější čas pozvat mezi nás další mladé. Snad bychom mohli nadchnout
i orelskou mládež pro snahu pozvat mezi nás jejich další vrstevníky. Snad bychom se mohli společně pokusit o ještě větší spojení orelského života s farnostmi, abychom se více rozvíjeli jako církevní organizace. Mezi mladými přibývá těch, kteří díky aktivitám neomarxistů mají pochybnosti o své identitě
a poškozuje je to na celý život. Orel může nabídnout významnou pomoc mladým, když správnou výchovou pomůže rozvíjet děvčatům i chlapcům jejich vrozený dar ženství a mužství. Vhodný sport je skvělou příležitostí. Jako Orli máme před sebou důležitý úkol. Nesmíme zaspat!

Všem žehná!

JAN GRAUBNER
arcibiskup pražský, duchovní rádce Orla

Slova duchovního rádce Orla pražského arcibiskupa Jana Graubnera z časopisu Orel č. 1/2023

Orel synodální?

Před pár dny skončilo Evropské kontinentální zasedání synody o synodalitě v Praze. Ozývalo se mnoho témat. Nejdůležitější však byla zkušenost s ochotou naslouchat i těm, kteří vidí věci jinak. Vyžadovalo to postoj lásky, která má ke každému úctu. Uvědomili jsme si, že Bůh je láska, jak říká písmo, a když milujeme. je Bůh – Láska v nás, působí v nás, vede nás, učí nás jeho moudrosti. 

Na synodě nejde o to, abychom udělali nějakou revoluci, nebo napsali chytrý dokument. Jde o ozdravení církve, které způsobí Bůh. když se mu více otevřeme. Je dobře, že se otevíráme Bohu při modlitbě, která oživuje naši víru, ale kdybychom se takto otevírali Bohu v běžném životě, on by v nás působil daleko více. To platí o naši práci, životu v rodině i v Orlu. Vědomě milovat Ty druhé i tehdy, když vidí věci jinak či kazí naše plány. by nám dávalo příležitost zakusit Boží přítomnost jeho působení, jeho pomoc, i kdyby se věci vyvýjely jinak, než jsme si původně přáli.

Orel je katolická organizace, která se nevěnuje na prvním místě bohoslužbě ani službě nemocným nebo výuce náboženství. Věnuje se sportu, kultuře i zábavě a také vzdělání. Má-li  přesto mít jasnou charakteristiku katolicity, potřebuje prožívat Boží přítomnost a pomoc. Je před námi postní doba, pokusme se dívat na druhé a jednat tímto způsobem, vidět v nich Krista a každému s láskou naslouchat. Nestačí však, abychom to dělali sami. Každý, kdo vede nějakou skupinu, ať k tomu vede i svěřené a někdy s nimi povídá o tom, jak se to komu daří, či laskavě povzbudí a taky poví, jak se to učí sám. A moc by mě potěšilo, kdybych od vás dostal nějakou ozvěnu či zkušenost. Jinak mám dojem, že mé články nikdo nečte, ale doufám, že se mýlím.

+ Jan Graubner