Historie jednoty Orla Jihlava

Historii Orla jednoty Jihlava do roku 2014 popisuje ve své diplomové práci “Historie tělesné výchovy a sportu v jednotách Kubišovy župy spolku Orel.”  Martin Novák. 

Z této práce lze vyčíst, že Jednota Orla Jihlava tu působila již před téměř 100 lety. Za II. světové války a za komunistického režimu byla činnost Orla v České republice zakázána. V Jihlavě byla jeho činnost obnovena v říjnu 1990 a jednota pak působila až do roku 2014. K dalšímu znovuobnovení Jednoty Orla Jihlava došlo rozhodnutím předsednictva župy Kubišovy 7. 10. 2022. Rozhodnutím Krajského soudu v Brně dne 5. 1. 2023 došlo 4. 2. 2023 k zápisu do veřejného rejstříku. 

Výňatek z diplomové práce Martina Nováka  “Historie tělesné výchovy a sportu v jednotách Kubišovy župy spolku Orel.”  uvádím níže:

Diplomová práce