Proběhlé schůze

 

Schůze rady č. 6 (Jihlava), 30. 11. 2023

Hlavní body:

   • Informace ohledně spirituality
   • Přijetí 5 nových členů
   • Ustanovení odborné rady stolního tenisu (stanovy paragraf 36)
   • Informace ohledně oddílu stolního tenisu 
   • Schválení nájemní smlouvy na rok 2024
   • Informace ohledně hospodaření
   • Dotace pro rok 2024
   • Příprava členské schůze č. 3
 

 

Členská schůze  č. 2 (per – rollam), 29. 10. 2023

Hlavní body:

 • Z důvodu schválení účetní závěrky za uplynulý rok, řádné výroční  členské schůze přesunuty na měsíc březen

 

 

Schůze rady č. 5 (per rollam), 17. 9. 2023

Hlavní body:

   • Informace ohledně oddílu stolního tenisu (rozšíření o hraní v pondělí)
   • Informace ohledně spirituality
   • Informace ohledně hospodaření
   • Příprava členské schůze č. 2
 
 

Schůze rady č. 4 ve Velkém Meziříčí 27. 5. 2023

Hlavní body:

   • Informace o zapsání naši jednoty do veřejného rejstříku začátkem března 2023
   • Sjezd župy Kubišovy v Kněžicích, kde jsme za obnovení jednoty dostali pochvalu od republikového starosty Orla br. Juránka
   • Poděkování Orlu Měřín. Jednota Měřín zaplatila za roky 2021 a 2022 třicet pět hodin nájmu herny stolního tenisu za 12 250 Kč a k tomu jsme od Orla Měřín dostali dar ve výši 30000 Kč.
   • Účasti dvou členek a jednoho člena na mládežnických turnajích v Jihlavě a Polné
   • Přijetí Orla Jihlava do České asociace stolního tenisu. Přijetí předcházely dvouměsíční nedůstojné obstrukce ze strany KSST Vysočina a RSST Jihlava.
   • Jednání s panem Koukalem na Magistrátu města Jihlavy
   • Seznámení s vizí oddílu stolního tenisu
   • Vypracování návrhu na zřízení čtyř kurtů na stolní tenis v TC Jihlava
   • Zřízení BÚ u Fio banky

 

Schůze rady č. 3 v KFC odpočívadlo D1 u Devíti křížů 4. 3. 2023

Hlavní body:

   • Schválení nájemní smlouvy na stolní tenis 
   • Rozhodnutí o přijetí nové členky

 

Schůze rady  č. 2 cukrárna  Velká Bíteši  4. 12 .2022

Hlavní body:

   • Rozhodnutí o vytvoření stránek www.oreljihlava.cz
   • Informace ohledně zapsání do veřejného rejstříku

 

Schůze rady č. 1 City park Jihlava 29. 10. 2022 

Hlavní body:

   • Jmenování sekretářky
   • Rozhodnutí o přijetí 3 nových členů a 1 členky
   • schválení termínů rady – první víkendy v měsících březen, červen, září a prosinec
   • Rozhodnutí o zřízení bankovního účtu u Fio banky
   • Jmenování účetní a výběr softwaru pro účetnictví
 

Členská schůze č. 1 Jihlava 29. 10. 2022

Hlavní body:

   • Volba rady a revizní komise
   • Schválení plánu činnosti jednoty na rok 2023
 
Schůze předsednictva župy Kubišovy Kněžice 7. 10. 2022
Hlavní body:
   • Rozhodnutí o obnovení Orla v Jihlavě 
 

 Schůze přípravného výboru  pro obnovení jednoty Orla Jihlava (per rollam) 29. 9. 2022

Stanovy Orla