Závěrečná zpráva ze 16. generálního shromáždění synody o synodalitě je k dispozici v českém překladu.

Asi čtyřicetistránkový dokument je výsledkem práce synodálního shromáždění, které se konalo v říjnu ve Vatikánu a účastnilo se ho přibližně 380 delegátů z celého světa. Souhrnná zpráva je rozdělena na předmluvu a tři části…

Pokračovat ve čteníZávěrečná zpráva ze 16. generálního shromáždění synody o synodalitě je k dispozici v českém překladu.

Závěrečná zpráva ze synody: Církev, která naslouchá všem a je blízko ranám tohoto světa

Včera večer 28. října schválili účastníci 16. generálního shromáždění synody o synodalitě závěrečnou zprávu. Zabývá se tématy, jako je role žen a laiků v církvi, služba biskupů, kněží a jáhnů, význam chudých a…

Pokračovat ve čteníZávěrečná zpráva ze synody: Církev, která naslouchá všem a je blízko ranám tohoto světa